• Navn: Petri Keto
 • Alder: 51 år
 • Nationalitet: Dansk
 • Domicil: Kgs. Lyngby

Et liv med marketing og kommunikation

Efter at have arbejdet med marketing, kommunikation og salg inden for oplevelsesøkonomien (leisure-området) i næsten 30 år, startede jeg i begyndelsen af 2013 som selvstændig med Petri Marketing.

De første mange år efter Handelshøjskolen blev tilbragt i rejsebranchen som afdelingschef med fuld bundlinje-fokus - og med konstant produktudvikling, knivskarpe kunde-, markeds- og konkurrentanalyser og kreative og målrettede salgstiltag som de væsentligste dyder.
Sidenhen kom jeg til attraktionsverdenen, hvor jeg de sidste mange år arbejdede som Salgs- og Marketingschef for verdens ældste forlystelsespark, Dyrehavsbakken. De sidste fem år var visitkortet yderligere suppleret med titlen, Event- og Underholdningschef.

Så gik der tid med det...

Jeg har de seneste 16 år navigeret sikkert i det danske medielandskab. Jeg kender alle medierne og deres plusser og minusser. Jeg har mange års erfaring i samarbejdet med reklame- og mediebureauer, men lige så stor rutine med hands-on på hele paletten og med egne forhandlinger direkte med medierne.
Jeg har således masser af erfaring med udarbejdelse og eksekvering af resultatskabende markedsføring.

I mine tidligere jobs har jeg arbejdet med meget forskellige målgrupper, så jeg er trænet i at skulle sætte mig indgående ind i, hvordan målgrupper tænker, opfatter og agerer. Vigtigheden af denne proces kan ikke overvurderes.

Jeg har altid arbejdet med tekster - og har leveret kreative reklametekster til annoncer, brochurer og andre tryksager. Jeg har skrevet tekster til radio- og TV-spots, til et hav af forskellige online-medier, til sociale medier og til pressemeddelelser. Jeg har skrevet salgsbreve, som boostede ordretilgangen og leveret tekst og indhold til nyhedsbreve med bemærkelsesværdigt høje åbningsrater.
Sproget og skriftlig kommunikation er en af mine passioner.

At basere sine handlinger på sikker viden snarere end tro og antagelser har altid været god latin. Derfor har jeg altid brugt tid på at analysere markedet og konkurrenterne. Først herefter tilsættes mavefornemmelser og udviklingstendenser.

Selvom jeg har arbejdet for et af Danmarks store brands, så har min virkelighed altid været relativt små budgetter. Jeg er derfor kodet med indstillingen "maximal udnyttelse af hver en krone". Gode forhandlingsevner, godt købmandskab og stor kreativitet har ført mig til mange succesoplevelser - selvom budgetterne ikke var kæmpestore.

Gennem årene har jeg opbygget et stort netværk. Jeg har gode relationer til dygtige folk på alle relevante fronter - så når jeg har brug for professionel sparring, så har jeg et effektivt netværk at trække på.

Kernekompetencer

 • Strategisk overblik. God til at bevare det overordnede overblik over mission, vision - og hvordan målsætningerne nås.
 • Kreativitet. Stærk inden for kreativ ide-generering - og et godt talent for efterfølgende at omsætte ideer til kommunikerbare forretningsmæssige løsninger.
 • Gode formuleringsevner - såvel mundtligt som skriftligt. Mestrer logos, ethos og pathos - og kan i det hele taget bare godt li´ at skrive.
 • Konceptuel forståelse. God til at gennemskue og forstå årsagssammenhænge. Hvorfor nogle ting virker bedre end andre - og hvad der skal til for at skabe helstøbte, holdbare og troværdige løsninger.
 • Produktudvikling. Gode evner for at spotte nye muligheder og se fremtidige perspektiver.
 • Gode forhandlingsevner. Jeg trives i forhandlingssituationer. Gennem grundig forberedelse evner jeg at sætte mig i modpartens situation og derigennem opnå de ønskede forhandlingsresultater.
 • God til at analysere og forstå. Flair for at finde til sagens kerne i en fart. I besiddelse af et effektivt bullshit-filter. God til hurtigt at sortere dårlige ideer fra gode.
 • Dygtig sælger. Når jeg brænder for en ide, har jeg oftest let ved at vinde gehør for mine tanker i organisationen eller hos eksterne parter.

Kontakt mig - og lad os drøfte mulighederne.

" Markedsføring handler i al sin enkelhed om at få de rigtige budskaber ud til de rigtige
mennesker på den rigtige måde og på det rette tidspunkt - for at de efterfølgende skal
agere på den ønskede måde. Det lyder så enkelt og ligetil, at opgaven
desværre ofte bliver undervurderet. Fejler du på bare et af
punkterne, så kan hele indsatsen vise sig at være spildt... "